Choose format

In stock
NOK 419

Spansk syntaks for nordmenn

Ordklasser, fraser og setningstyper
Skal du lage gode setninger på spansk? Eller skal du analysere setninger for å forstå hvordan det spanske språket er bygget opp? Her finner du alt du trenger å vite om spansk syntaks.
Dette er en grunnleggende innføring, spesielt rettet mot norske studenter og andre nordmenn som jobber med spansk. Ordklasser og fraser blir beskrevet på en måte som forklarer deres rolle i setningsoppbygningen.

Sentrale temaer som adjektivets plassering, bruken av SER og ESTAR og objektspronomenets form og funksjon blir forklart. Du lærer om koordinasjon, samsvarsbøyning, verbalperifraser, passivsetninger (inkludert «pasiva refleja»), refleksive konstruksjoner, upersonlige setninger og mye mer.

Tekniske termer opptrer gjennomgående på både norsk og spansk, og boken legger vekt på områder som norske studenter finner spesielt utfordrende. Den inneholder pedagogiske forklaringer med tilhørende eksempler, oppgaver på spansk etter hvert underkapittel, oppskrift på setningsanalyse og et stort utvalg eksempelanalyser på slutten av hvert kapittel.

Fasit på oppgavene finner du på universitetsforlaget.no/spansksyntaks

Boken fungerer både som lærebok, der man går gjennom den kapittel for kapittel, og som et oppslagsverk.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029092
  • Publication date: 11.01.2018
  • Book group: 216

Margrete Dyvik Cardona

Margrete Dyvik Cardona er førsteamanuensis i spansk språk ved Norges handelshøyskole (NHH). Hun har 15 års undervisnings- og forskningserfaring innen spansk grammatikk og allmenn lingvistikk. Cardona har publisert vitenskapelige og pedagogiske artikler som omhandler flere ulike tema innenfor det spanske språket, og hun står bak språkbloggen «Spansknerd» med flere tusen lesere.
More about the author