Choose format

In stock
NOK 359

Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt skjønn.

Om ulike former for kunnskaping

Anmeldelse:

  • Kåret til en av de beste bøkene i 2022 av Forskerforums anmeldere, les her.
Hvilken type kunnskap ligger til grunn for profesjonelle valg og beslutninger? Hvilken kunnskap skal yrkesutøvere som skal hjelpe, pleie, undervise eller behandle støtte seg til?

Kunnskap fra algoritmer får en stadig større plass i profesjoners virke. Hvilken rolle kan denne kunnskapen ha, når man tar valg og vurderinger som bører menneskers ve og vel? Kan algoritmene erstatte det profesjonelle skjønnet? Kan medfølelse gi en annen kunnskap enn det algoritmene kan?

Denne boka gir en innføring i kunnskapsteori og redegjør for ulike former for kunnskaping, fra skjønn til algoritmisk, som statistikk og kunstig intelligens. Forfatteren legger vekt på kunnskap som profesjonelle benytter seg av og selv framskaffer. Boka er et alternativ til tradisjonelle vitenskapsteoretiske innføringsbøker. Forskjeller mellom ulike typer kunnskap tydeliggjøres, fra den kunnskapen som det vitenskapelige eksperimentet gir, til kunnskap gjennom skjønn, innlevelse og medfølelse. Det er særlig lagt vekt på statistikk og kunstig intelligens som former for kunnskaping.

Boka kan leses uten videre kjennskap til filosofi, vitenskapsteori og matematikk. Den egner seg som lærebok i metode og vitenskapsteori på mastergradsnivå for studenter i en profesjonsutdanning. Den kan også leses av profesjonelle yrkesutøvere som i det daglige må forholde seg til ulike kunnskapstyper.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215057705
  • Publication date: 11.02.2022
  • Book group: 215

Thomas Dahl

er professor i organisasjon og ledelse ved NTNU. Han har en doktorgrad i vitenskapsstudier, og han har som forsker jobbet i mange år med å studere ulike former for kunnskaping, i vitenskap, i helsevesenet, i skole, i industri og i frivillige organisasjoner. Han underviser i vitenskapsteori, forskningsmetode, læringsteori, organisasjonsutvikling og ledelse.
More about the author