Choose format

In stock
NOK 1 699

Straffeloven

De straffbare handlingene, kommentarutgave

Detailed information

  • Pages: 1208
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215020969
  • Publication date: 13.10.2017
  • Book group: 221
Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov. Loven trådte i kraft 1. oktober 2015. Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens andre del - de straffbare handlingene.
Magnus Matningsdal har vært dommer i Høyesterett siden 1997. Han var fra 1987 til 1989 professor i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har inntil nylig forelest i disse fagene samme sted. Våren og forsommeren 2015 gjennomførte han en omfattende forelesningsserie om den nye loven for dommere, statsadvokater, politijurister og advokater i hele landet.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal er dommer i Høyesterett.
More about the author