Choose format

In stock
NOK 499

Strategier for læring

Om selvregulering, vurdering og god undervisning
Hvordan skal elevene lære å regulere sitt eget læringsarbeid? I de siste årene har det å lære elevene læringsstrategier og involvere elevene i vurderingsarbeidet fått mye oppmerksomhet. Målet har vært at elevene selv skal regulere sin egen læring og finne ut hvor mye støtte de trenger i læringsarbeidet sammen med læreren. Dette er lærerens ansvar.
Denne boka viser hvordan læreren kan hjelpe eleven til selvregulering, og forfatteren hevder at dette er noe av det viktigste skolen kan arbeide med. Her støtter hun seg blant annet på forskningen til The Assessment Reform Group i England og John Hatties metastudie.

Boka er først og fremst skrevet for grunnskolelærerstudenter på 5.-10. trinn, men den egner seg også for lærere og skoleledere som arbeider aktivt med vurdering for læring i skolen.

Therese Nerheim Hopfenbeck har vært ansatt som forsker ved Oxford University Centre for Educational Assessment siden 2012. Hun har tidligere jobbet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), ved Universitetet i Oslo, hvor hun også tok sin doktorgrad om læringsstrategier med utgangspunkt i data fra PISA 2006.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013732
  • Publication date: 07.03.2014
  • Book group: 215

Therese Nerheim Hopfenbeck

Therese Nerheim Hopfenbeck har vært ansatt som forsker ved Oxford University Centre for Educational Assessment siden 2012. Hun har tidligere jobbet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, hvor hun også tok sin doktorgrad omlæringsstrategier med utgangspunkt i data fra PISA 2006. . Hopfenbeck har mange års erfaring som ungdomsskolelærer. Hun har tidligere forfattet flere artikler i PISA rapportene "Tid for tunge løft" (2007) og "På rett spor" (2010), og har ellers bidratt med kapitler i bøkene" Læringsstrategier: Søkelys på lærernes praksis" (2006) og "PISA- sannheten om skolen?" (2010).
More about the author