Therese Nerheim Hopfenbeck

Therese Nerheim Hopfenbeck

Therese Nerheim Hopfenbeck har vært ansatt som forsker ved Oxford University Centre for Educational Assessment siden 2012. Hun har tidligere jobbet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, hvor hun også tok sin doktorgrad omlæringsstrategier med utgangspunkt i data fra PISA 2006. . Hopfenbeck har mange års erfaring som ungdomsskolelærer. Hun har tidligere forfattet flere artikler i PISA rapportene "Tid for tunge løft" (2007) og "På rett spor" (2010), og har ellers bidratt med kapitler i bøkene" Læringsstrategier: Søkelys på lærernes praksis" (2006) og "PISA- sannheten om skolen?" (2010).

Books by Therese Nerheim Hopfenbeck