Choose format

In stock
NOK 789

Taushetsplikt i forvaltningen

Boken gir en grundig og oversiktlig innføring i reglene om forvaltningens taushetsplikt for personlige forhold og næringsopplysninger, med dypdykk i de mange vanskelige problemstillingene som taushetsplikten reiser.

Taushetsplikten utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig. Retten til privatliv, personvernhensyn, ytringsfrihet og innsynsretten utgjør et viktig bakteppe for forståelsen av forvaltningens taushetsplikt. Blant temaene som behandles, er hva det vil si å ha taushetsplikt, unntakene fra plikten, mulighetene til å dele taushetsbelagte opplysninger, særreglene for forskere, taushetspliktens anvendelse i rettstvister og konsekvensene av brudd på taushetsplikten. Boken har utførlige henvisninger til uttalelser fra lovavdelingen, Sivilombudsmannen, rettspraksis og juridisk litteratur.

Boken vil være til nytte for alle som jobber med taushetsplikt, enten det er saksbehandlere, parter, advokater, dommere, journalister eller andre.

Detailed information

  • Pages: 416
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034355
  • Publication date: 29.06.2021
  • Book group: 221

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad er dommer i Oslo tingrett. Han har tidligere blant annet jobbet hos Sivilombudsmannen og som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.
More about the author

Camilla Selman

Camilla Selman er spesialist innenfor arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre. Hun har tidligere erfaring fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, flere år som advokat hos kommuneadvokaten og vært partner i Advokatfirmaet Wiersholm. I 2007 fikk hun møterett for Høyesterett. Selman har vært partner i Hjort siden 2013. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1997).
More about the author