Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad har erfaring som dommerfullmektig fra Haugaland tingrett og Oslo tingrett, samt fra Sivilombudsmannen. Siden 2016 har Efjestad vært advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).

Books by Jon Sverdrup Efjestad