Choose format

In stock
NOK 509

Teknologi og vitenskap

Historie, metode, etikk og miljø
Naturvitere beskriver verden. Ingeniører forandrer den. Men den som skal forandre verden, bør også kjenne den. Man bør vite hvor kunnskapen man bruker, kommer fra, og hvordan den kan påvirke verden og menneskene i den. Dette er en lærebok skrevet til faget Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder.

Innledningsvis forteller denne boken om utviklingen av teknologi og vitenskap gjennom historien, fra både østlig og vestlig perspektiv. Leseren får innsikt i ulike syn på teknologi. Boken belyser hvordan vi har utviklet systematiske måter å utforske verden på, hva som skiller denne vitenskapelige metoden fra andre ikke-vitenskapelige metoder for kunnskapsinnhenting, og hvilke krav den enorme informasjonsmengden vi står overfor i dag, stiller til vår evne til kildekritikk.

Den som jobber med teknologi, vil ofte kunne møte etiske problemstillinger. Er all teknologisk nyvinning positiv? Er oljeindustrien forenelig med miljøhensyn? Og hva med våpenindustrien? Boken tar også for seg etiske utfordringer i arbeidslivet.

Til slutt får leseren en grunnleggende innføring i emner som studieteknikk, prosjektstyring og livsløpsanalyser.

«Teknologi og vitenskap. Historie, metode, etikk og miljø» er skrevet for å dekke de mer allmenne teoridelene av faget «Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder». Temaene den tar opp, vil i midlertid kunne fenge enhver leser med interesse for teknologi og vitenskap i samspill med samfunnet for øvrig.

Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, der han underviser i blant annet «Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder» og fysikk. Han er cand.scient. i astro-partikkelfysikk (NTNU 2003) og har jobbet tverrfaglig med spørsmål om vitenskapelig metode, teknologi og samfunn, forskningspolitikk og problemstillinger i skjæringspunktene mellom disse.


«For en nysgjerrig streifer som meg fungerer Kjelsbergs innføringsbok som en bok for å utvide og oppdatere litt på allmenndannelsen. Som innføring for en ung ingeniørstudent, derimot, må boka fortone seg som en gavepakke. Her er god og nyttig kontekstualisering. Og ikke minst verdifull vitenskapelig metodisk innføring, forståelig presentert. Sånt er mer enn matnyttig for en uerfaren student.»
Frode Janborg i LO Ingeniør 3/2017

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041544
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Ronny Kjelsberg

Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, der han blant annet underviser i «Ingeniørfaglig innføringsemne». Han er utdannet fysiker (cand. scient. ved NTNU i 2003) og har jobbet tverrfaglig med spørsmål om vitenskapelig metode, teknologi og samfunn, forskningspolitikk og problemstillinger i skjæringspunktene mellom disse.
More about the author