Ronny Kjelsberg

Ronny Kjelsberg

Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, der han blant annet underviser i «Ingeniørfaglig innføringsemne». Han er utdannet fysiker (cand. scient. ved NTNU i 2003) og har jobbet tverrfaglig med spørsmål om vitenskapelig metode, teknologi og samfunn, forskningspolitikk og problemstillinger i skjæringspunktene mellom disse.

Books by Ronny Kjelsberg