Choose format

In stock
NOK 699

Teknologi og vitenskap

Historie, metode, etikk og miljø
Som innføring for en ung ingeniørstudent, må denne boka fortone seg som en gavepakke.
Frode Janborg om førsteutgaven i LO Ingeniør 3/2017

Naturvitere beskriver verden. Ingeniører forandrer den. Den som skal forandre verden, bør også kjenne den. Som ingeniør bør du vite hvor kunnskapen du bruker, kommer fra, og hvordan den kan påvirke verden og menneskene i den.

I denne oppdaterte andre utgaven av læreboken i ingeniørfaglig innføringsemne får du en engasjert introduksjon til samspillet mellom vitenskap, teknologi, samfunn og miljø.

Forfatteren innleder med den historiske utviklingen av teknologi, både fra østlig og vestlig perspektiv. Du blir videre kjent med den vitenskapelige metoden, lærer hvordan denne skiller seg fra ikke-vitenskapelige metoder for kunnskapsinnhenting, og du får reflektere over hvilke krav som stilles til vår evne til kildekritikk i dagens overflod av informasjon.

Den som jobber med teknologi, vil ofte kunne møte etiske problemstillinger, og boken inneholder derfor en del om etikk. Til slutt kommer noen praktiske kapitler om god studieteknikk, prosjektstyring og rapportskriving.

Detailed information

  • Pages: 472
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063157
  • Publication date: 29.08.2022
  • Book group: 219

Ronny Kjelsberg

Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, der han blant annet underviser i «Ingeniørfaglig innføringsemne». Han er utdannet fysiker (cand. scient. ved NTNU i 2003) og har jobbet tverrfaglig med spørsmål om vitenskapelig metode, teknologi og samfunn, forskningspolitikk og problemstillinger i skjæringspunktene mellom disse.
More about the author