Choose format

In stock
NOK 579

Teknologi

En teoretisk innføring
Hvordan forholder du deg til teknologi? Hvordan kan vi forstå den teknologiske utviklingen? Og hvordan skapes og brukes nye teknologier i samfunnet vårt?

Vi mennesker er omgitt av teknologi, og samfunnet vårt er sterkt preget av nye teknologier. Boken vil gjøre det lettere å navigere i dette forvirrende landskapet.

I boken blir leseren presentert for teknologiteorier fra en rekke kjente og mindre kjente teoretikere som har forsøkt å beskrive og forklare ulike sider av forholdet mellom mennesket og teknologi. Teoriene er fordelt i tre overordnede deler:

1. Teorier om hvordan vi kan forstå den teknologiske utviklingen og dens påvirkning på mennesker, samfunn og omgivelser.
2. Teorier om hvordan teknologier lages, og de tekniske ferdighetene som anvendes for å skape dem.
3. Teorier om hvordan vi kan forstå avanserte teknologier og de egenskapene de har.

Boken er en rikholdig verktøykasse av teorier og perspektiver og er skrevet for den som ønsker å få en bedre forståelse av teknologier og vårt forhold til dem.

Detailed information

  • Pages: 592
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215050133
  • Publication date: 22.03.2024
  • Book group: 214

Lars Nyre

Lars Nyre er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Nyre har undervist i medievitenskap, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign ved UiB siden 2008. Fra 2017 har han vært sentral i undervisning og forskning i Media City Bergen. Nyre er ekspert på mediedesign, innovasjonsteori og utforsking av ny teknologi for journalistikk og medievirksomhet.
More about the author