Lars Nyre

Lars Nyre

Lars Nyre er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Nyre har undervist i medievitenskap, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign ved UiB siden 2008. Fra 2017 har han vært sentral i undervisning og forskning i Media City Bergen. Nyre er ekspert på mediedesign, innovasjonsteori og utforsking av ny teknologi for journalistikk og medievirksomhet.

Books by Lars Nyre