Choose format

In stock
NOK 459

Teorier om samfunnsstyring og planlegging

De siste tiårene har vært preget av omfattende reformvirksomhet og organisatoriske innovasjoner i offentlig forvaltning og administrasjon.
Denne boka beskriver de organisatoriske og prosessuelle endringene som har funnet sted, drøfter de nye forutsetningene og konsekvensene for politisk og administrativ styring og planlegging, og presenterer de nye teorier og praksis for samfunnsstyring og planlegging som er blitt utformet og iverksatt.

Sentralt i boka er analysen av framveksten av "Ny offentlig styring" (New Public Management); med relaterte begreper som markedsgjøring, anbud, fragmentering, partnerskap, kommunikativ planlegging og kontraktplanlegging i offentlig sektor. Ny offentlig styring har endret forutsetninger og former for samfunnsplanleggingen og planprosesser. Forfatterne beskriver dette som en transformasjon fra den gamle planstaten til den nye reguleringsstaten.

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019024
  • Publication date: 10.08.2011
  • Book group: 214

Jørgen E. Amdam

Jørgen Amdam er professor i samfunnsplanlegging ved Høgskulen i Volda.
More about the author

Noralv Veggeland

Noralv Veggeland er professor i offentlig administrasjon og planlegging, ved Senter for innovativ forvaltning, Høyskolen i Lillehammer. Han har tidligere vært rektor ved HiL, og har hatt en lang rekke verv innen forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Hans forskning har hatt en utvikling fra regionalpolitiske studier og planlegging, til studier av europeisk integrasjon, og de siste åtte årene har fokuset vært på den nye reguleringsstaten og 'regulatory innovation'. Han står bak mer enn 200 publikasjoner, inkludert 25 fagbøker.
More about the author