Noralv Veggeland

Noralv Veggeland

Noralv Veggeland er professor i offentlig administrasjon og planlegging, ved Senter for innovativ forvaltning, Høyskolen i Lillehammer. Han har tidligere vært rektor ved HiL, og har hatt en lang rekke verv innen forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Hans forskning har hatt en utvikling fra regionalpolitiske studier og planlegging, til studier av europeisk integrasjon, og de siste åtte årene har fokuset vært på den nye reguleringsstaten og 'regulatory innovation'. Han står bak mer enn 200 publikasjoner, inkludert 25 fagbøker.

Books by Noralv Veggeland