Choose format

In stock
NOK 729

Tilgang til bevis i sivile saker

Særlig om digitale bevis

Detailed information

  • Pages: 432
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026381
  • Publication date: 23.05.2016
  • Book group: 221
«Tilgang til bevis i sivile saker - særlig om digitale bevis» tar utgangspunkt i den situasjon at en part i en sivil tvist vet eller tror at det eksisterer materiale som kan brukes som bevis i en kommende eller verserende rettssak, og at parten selv hverken har hånd om beviset eller får det utlevert frivillig.
Spørsmålet er i hvilke tilfeller og på hvilke betingelser parten kan kreve å få tilgang til beviset. Maria Astrup Hjort viser hvilke fremgangsmåter parten kan benytte og drøfter særlig problemstillinger relatert til digitale bevis. Tilgang til disse bevisene byr på både praktiske og rettslige problemer som ikke er reflektert i lovgivningen, og fremstillingen viser at valget av fremgangsmåte for å få tilgang til disse bevisene avviker fra mer tradisjonelle fremgangsmåter for bevistilgang.

Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort er ansatt ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun disputerte i mai 2015 med avhandlingen «Tilgang til bevis i sivile saker».
More about the author