Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort

Maria Astrup Hjort er ansatt ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun disputerte i mai 2015 med avhandlingen «Tilgang til bevis i sivile saker».

Books by Maria Astrup Hjort