Choose format

In stock
NOK 459

Tverrfaglige lekeprosjekt i begynneropplæringen

Om inkluderende og skapende læreprosesser for engasjement, mestring og dybdelæring
Leksituasjonen er barns naturlige måte å være på og å lære på. I denne boken viser Aud Berggraf Sæbø hvordan lærere kan legge til rette for lekbaserte og inkluderende læreprosesser i begynneropplæringen.

Forfatteren har som del av sin forskning utviklet lekbaserte, dramapedagogiske undervisningsopplegg for barnehage og grunnskole. Erfaringen er at kreative, estetiske og inkluderende læreprosesser i undervisningen, både kan styrke elevenes interesse og engasjement, og skape og ivareta lærelyst.

Boken består av konkrete og varierte undervisningsopplegg, og presenterer faglig arbeid med kompetansemålene gjennom lek og rollelek. Forfatteren gir flere konkrete tips underveis, og utdyper betydningen av lek og kreative læreprosesser i begynneropplæringen med teori og forskning. Intensjonen er å vise hvordan du som lærer kan inkludere alle elevene i en lekbasert læreprosess og styrke deres mestringsfølelse og mestringsglede.

Boken er skrevet spesielt for lærere i første og andre klasse, men alle oppleggene kan med enkle justeringer tilpasses hele småskoletrinnet.

Detailed information

  • Pages: 312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215068572
  • Publication date: 28.04.2023
  • Book group: 215

Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er kreative og estetiske læreprosesser i faglig og tverrfaglig arbeid. Hun har blant annet skrevet bøkene Drama - et kunstfag (1998), Drama i barnehagen (2010), Drama som læringsform (2016) og er medforfatter av Ibsen og Holberg i skolen (2007).
More about the author