Choose format

In stock
NOK 1 949

Tvisteløsning

3. utgave

Detailed information

  • Pages: 1488
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215028576
  • Publication date: 22.02.2017
  • Book group: 211
Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005.
Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.

Opplegget for 3. utgave er det samme som for 2. utgave, som kom i 2014. Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem til utgangen av oktober 2016.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Jens Edvin A. Skoghøy

JENS EDVIN A. SKOGHØY, er professor i rettsvitenskap ved UiT ¿ Norges arktiske universitet. Han ble cand.jur. i 1980 og dr. juris i 1990 på avhandlingen Factoringpant. Fra 15. august 1998 til 31. januar 2017 var han dommer i Høyesterett. I tillegg til å ha vært dommer og professor har han erfaring fra privat advokatpraksis.
More about the author