Choose format

In stock
NOK 2 029

Tvisteløsning

3. utgave
Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005.
Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.

Opplegget for 3. utgave er det samme som for 2. utgave, som kom i 2014. Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem til utgangen av oktober 2016.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 1488
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028576
  • Publication date: 22.02.2017
  • Book group: 211

Jens Edvin A. Skoghøy

Jens Edvin A. Skoghøy ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet i 1990 på avhandlingen Factoringpant.

Skoghøy er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Skoghøy har også erfaring fra privat advokatpraksis. Han har blant annet utgitt Panteloven med kommentarer (3. utgave 2016), Tvisteløsning (3. utgave 2017), Rett og rettsanvendelse (2018) og Grunnleggende sivilprosess, sammen med Jussi Erik Pedersen (2020).
More about the author