Jens Edvin A. Skoghøy

Jens Edvin A. Skoghøy

Jens Edvin A. Skoghøy ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet i 1990 på avhandlingen Factoringpant.

Skoghøy arbeider som advokat i Kvale. Han har tidligere vært dommer i Høyesterett, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet og har også erfaring fra privat advokatpraksis. Som forfatter har han blant annet utgitt Panteloven med kommentarer (3. utgave 2016), Tvisteløsning (3. utgave 2017), Rett og rettsanvendelse (2. utgave 2023) og Grunnleggende sivilprosess, sammen med Jussi Erik Pedersen (2020).

Books by Jens Edvin A. Skoghøy