Choose format

In stock
NOK 599

Utredning og diagnostisering

utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker
Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning.
Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved psykoser, angst, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse, delir, demens og ADHD. Videre får vi refleksjoner, betraktninger, klienteksempler og konkrete fremgangsmåter for å samle inn og vurdere relevant informasjon. Leserne guides til å gjennomføre best mulig kategorisering av vansker og forståelse av de sammenhenger som kan være involvert i psykiske lidelser og atferdsvansker. Forfatterne presenterer kartleggingsverktøy ved utfordrende atferd og mistanke om psykiske lidelser, somatisk differensialdiagnostikk og diagnostisering av utviklingshemning og autisme.

Målgruppen er studenter i helsefag og helseprofesjoner som arbeider for mennesker med utviklingshemning, deriblant vernepleiere, sykepleiere, pedagoger, leger og psykologer.

"Sjelden bok om viktig tema." Geirmund Skeie, Tidsskrift for den norske legeforening.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013015
  • Publication date: 08.10.2008
  • Book group: 213

Ivar R. Mæhle

Ivar Reinholdt Mæhle er overlege ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus.
More about the author

Jarle Eknes

Jarle Eknes er psykologspesialist og daglig leder i Stiftelsen SOR.
More about the author

Jon Arne Løkke

Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi. Han er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.
More about the author

Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken er cand.san./spesialsykepleier og klinisk forsker ved Psykiatrisk avdeling for utviklingshemmede ved Ullevål universitetssykehus.
More about the author