Choose format

In stock
NOK 389

Utviklingshemming

Hverdagsliv, levekår og politikk
Viktig bok med nordisk forskning om livene til utviklingshemmede og funksjonshemmede.

I løpet av de siste 25 årene har levekårene for mennesker med utviklingshemming blitt radikalt annerledes. Spesialskoler og sentraliserte institusjoner for funksjonshemmede er erstattet med inkludering og én skole for alle.

Antidiskriminering og universell utforming har også blitt en del av norsk lovverk. Hvordan har dette påvirket menneskers liv?

Forskningen som presenteres her, spenner fra teoretiske tilnærminger til utviklingshemming til empiriske undersøkelser av oppvekst, skole og voksenliv og politiske trender. Bidragsyterne er noen av de fremste forskerne på funksjonshemming i Norge og Norden.

Boken er spesielt godt egnet for studenter innen vernepleie og spesialpedagogikk, og vil i tillegg være nyttig for alle med interesse for funksjons- og utviklingshemming.

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024387
  • Publication date: 22.06.2015
  • Book group: 210

Patrick S. Kermit

Patrick Kermit er professor i helsevitenskap ved NTNU, Institutt for psykisk helse, og forsker I ved NTNU Samfunnsforskning. Han har tidligere vært professor i funksjonshemmingsstudier ved NTNU og er også utdannet tegnspråktolk. Patrick har deltatt i mange forskningsprosjekter som tematiserer møter mennesker med funksjonshemming har med ulike offentlige systemer, blant annet politi og rettsvesen. Flere av disse prosjektene belyser erfaringene til mennesker med hørselshemming.
More about the author

Anders Gustavsson

More about the author

Borgunn Ytterhus

More about the author