Patrick S. Kermit

Patrick S. Kermit

Patrick Kermit er professor i helsevitenskap ved NTNU, Institutt for psykisk helse, og forsker I ved NTNU Samfunnsforskning. Han har tidligere vært professor i funksjonshemmingsstudier ved NTNU og er også utdannet tegnspråktolk. Patrick har deltatt i mange forskningsprosjekter som tematiserer møter mennesker med funksjonshemming har med ulike offentlige systemer, blant annet politi og rettsvesen. Flere av disse prosjektene belyser erfaringene til mennesker med hørselshemming.

Books by Patrick S. Kermit