Choose format

NOK 499

Velferdstjenestenes vilkår

Nasjonal politikk og lokale erfaringer
Denne boka utforsker velferdstjenestene slik de ser ut nedenfra - fra ståstedet til de som leverer og produserer tjenester lokalt i kommunene. Erfaringer fra tjenesteytere og mellomledere om vilkårene for å yte gode velferdstjenester har i liten grad vært gjenstand for samfunnsvitenskapelig analyse tidligere, og boken gir et forskningsbasert bidrag til debatten om hvordan kommunene skal innfri de mange forventningene som rettes til velferdsstatens tjenester, både ovenfra ‒ fra politikerne, og nedenfra ‒ fra borgerne.

Det er gjennomført separate delstudier på seks tjenesteområder: tjenester til sårbare barn og unge, tjenester til personer med utviklingshemming, flyktningtjenester, psykisk helsearbeid, rusomsorg og eldreomsorg. Vi har vært opptatt av å fange tjenestenes egendynamikk og særpreg. Samtidig har måten den empiriske studien er designet på, gjort det mulig å sammenligne og identifisere endringstrekk og utfordringer som går utover og på tvers av det enkelte politikk- og tjenesteområde.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034638
  • Publication date: 15.07.2020
  • Book group: 214

Cecilie Høj Anvik

Cecilie Høj Anvik er førsteamanuensis i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun har ph.d. i sosialantropologi. Anvik forsker på utsatte grupper i velferdsstaten, særlig innenfor feltene unge i sårbare overganger, institusjonsbasert eldreomsorg, funksjonshemming og samhandling.
More about the author

Johans Tveit Sandvin

Johans Tveit Sandvin er professor i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet. Han har publisert bredt innenfor områdene sosialpolitikk og forskning om funksjonshemming, medborgerskap og deltakelse.
More about the author

Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo er professor i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hun har ph.d. i sosiologi. Hennes forskningsinteresser handler om organisering av velferdstjenester, spesielt innenfor barnevern, rehabilitering, arbeidsinkludering og flyktningetjenester.
More about the author

Øystein Henriksen

Øystein Henriksen er dosent i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Han har ph.d. i sosiologi. Henriksen arbeider med forskning innenfor rusfeltet og forebyggende arbeid, samt forholdet mellom teori og praksis i sosialarbeiderutdanningene.
More about the author