Øystein Henriksen

Øystein Henriksen

Øystein Henriksen er dosent i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Han har ph.d. i sosiologi. Henriksen arbeider med forskning innenfor rusfeltet og forebyggende arbeid, samt forholdet mellom teori og praksis i sosialarbeiderutdanningene.

Books by Øystein Henriksen