Choose format

NOK 369

Verdier

Hva framstår som sentrale verdier i dagens Norge? Gir det mening å snakke om norske verdier? Hvilke verdier er i så fall unorske? Dette er kjernespørsmål i denne tankevekkende essaysamlingen.
Enkelte verdier tas for gitt som norske fellesskapsverdier. Slik blir de usynlige og unnslipper offentlig debatt. Andre verdier framstilles som uønskede, konfliktskapende eller som en trussel for «norske» verdier. Men det hender også at vante forestillinger brytes opp, slik at skillet mellom «våre» og «de andres» verdier overskrides.

Denne essaysamlingen tar opp noen konkrete verdispørsmål slik disse blir aktualisert i skolen, i mediesamfunnet, i kulturmøter, innenfor religionene, i diskusjoner om humanisme, i forhandlinger om seksualitet, kjønn og familie, og i møte med miljøutfordringene. Hvilke omforminger av verdier foregår i disse sammenhengene, og hvordan skjer dette? På hvilke måter utfordres etablerte verdifellesskap, og på hvilke måter oppstår nye? "Verdier" gir nye perspektiver og enkelte overraskende svar.

Innhold:

Therese Sandrup: «Jeg, et familiemenneske»
Åse Røthing og Stine Helena Svendsen: Norske verdier: Homotoleranse og heteroseksualitet
Nazneen Khan-Østrem: Kampen om islams hjerte: kulturradikale refleksjoner
Espen Ottosen: «Jeg angrer ingenting»
Basim Ghozlan: Verdien av ytringsfrihet, sett med norske og muslimske øyne
Anne Britt Flemmen og Britt Kramvig: Møter - sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv
Lars Laird Eriksen: Verdifellesskap eller uenighetsfellesskap?
Inga Bostad: Synlige verdier og usynlig dobbeltmoral - hva skal være opplæringens formål for framtida?
Lars Gunnar Lingås: «- troen på livet vårt, menneskets verd»
Dag Hareide: Felles miljøkrise, uforenlige verdier?

Om bidragsyterne

Inga Bostad er viserektor ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis i filosofi.
Lars Laird Eriksen er PhD-student og stipendiat i sosiologi ved University of Warwick.
Anne Britt Flemmen er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Tromsø.
Basim Ghozlan er forstander i Det Islamske Forbundet og redaktør for hjemmesiden islam.no.
Dag Hareide er rektor på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi.
Nazneen Khan-Østrem er forfatter og høgskolektor ved Journalistutdanningen i Oslo.
Britt Kramvig er seniorforsker ved Norut, Northern Research Institute i Tromsø.
Oddbjørn Leirvik er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Lars Gunnar Lingås er sosionom, førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund.
Espen Ottosen er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband.
Åse Røthing er seniorforsker ved forskningsprogrammet Culcom, Universitetet i Oslo.
Therese Sandrup er stipendiat ved Culcom.
Stine Helena Svendsen er stipendiat ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

«(...)dette er et betimelig og interessant bidrag til verdidebatten i Norge, et bidrag som fortjener mange lesere».
Anders Barstad, Sosiologisk tidsskrift Nr 1 - 2010.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013671
  • Publication date: 22.10.2008
  • Book group: 224

Oddbjørn B. Leirvik

Oddbjørn Leirvik (f. 1951) er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans faglige spesialfelt er religionsdialog og kristen-muslimske relasjoner.
More about the author