Choose format

In stock
NOK 1 049

Vergemålsloven

Fremtidsfullmakter mv. Lovkommentar
Boken er først og fremst en kommentarutgave til vergemålsloven kapittel 10 om fremtidsfullmakter, men som den første boken på norsk om fremtidsfullmakter tar den også sikte på å presentere et nytt lovområde for en bredere brukergruppe bestående av advokater, rettshjelpere, lekfolk og studenter.

Boken er lettlest og har en pedagogisk fremstilling inkludert en gjennomgang av sentrale kilder, hensyn og resonnementer på dette rettsområdet, noe som gjør den egnet så vel for studenter som for personer som ønsker å skrive sin egen fremtidsfullmakt. Boken kombinerer det dyptpløyende med det praktiske, hvilket er særlig nyttig for advokater og andre profesjonelle brukergrupper.

Boken består av to hoveddeler. Del I gir oversikt over reglene på området på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Denne delen behandler også møtepunktene mellom reglene for fremtidsfullmakter og reglene for alminnelige fullmakter, arverett og familierett med videre. Bokens del II har en klassisk lovkommentaroppbygning.

Detailed information

  • Pages: 376
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031538
  • Publication date: 25.04.2022
  • Book group: 221

Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo der hun blant annet underviser i familie- og arverett. Hun var tidligere lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, der hun blant annet hadde ansvaret for fagområdet fremtidsfullmakter. Hun har tidligere arbeidet i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund.
More about the author