Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo der hun blant annet underviser i familie- og arverett. Hun var tidligere lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, der hun blant annet hadde ansvaret for fagområdet fremtidsfullmakter. Hun har tidligere arbeidet i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund.

Books by Katrine Kjærheim Fredwall