Choose format

In stock
NOK 349

Web og universell utforming

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021355
  • Publication date: 31.07.2013
  • Book group: 228
Alle som utvikler nettsider er siden 2014 forpliktet til å gjøre nettsidene tilgjengelig for alle. Med denne boka skjønner du som utvikler fort at en universell utforming både er inspirerende og enkelt - i tillegg til at din virksomhet når ut til flere potensielle kunder.


Det finnes internasjonale retningslinjer for tilgjengelighet og norske lover og forskrifter som krever universell utforming. Boka gir god oversikt over krav til nye løsninger og hvilke verktøy du kan bruke. Denne boka er imidlertid først og fremst skrevet for å inspirere til innovativ og kreativ utvikling, der målet er brukervennlighet for alle.

I boka møter du Torbjørn Sæterbø som ble blind i en mineulykke, og andre mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom møtet med disse unike personene vil du skjønne hvor interessant og utfordrende det er å lage nettsider som kan brukes av alle. Praktisk forståelse av hvordan ulike mennesker bruker web er rett og slett nødvendig for å lage gode nettsider.

Universell utforming er ikke et produkt, men handler mest om prosess. Gjennom å dele egne erfaringer gir forfatteren deg både kunnskap om typiske feil og gode råd; hva er bra med tilgjengelighetsstandardene, hvordan gjøres brukertester med funksjonshemmede, kan blinde få noe ut av video og bilder, ... og mye mer!

Dersom du er webdesigner, har enkeltmannsforetak, driver med nettsider på fritiden eller studerer IT vil du ha stor glede og nytte av Web og universell utforming.

Boka er nyttig og nødvendig for alle som driver med utvikling av web, enten i bedrifter, organisasjoner, IT-selskaper eller studenter innen IT og web.

Morten Tollefsen

Morten Tollefsen har jobbet med web og tilgjengelighet i mer enn 25 år. Han er selv blind, og vet derfor mye om hvor viktig universell utforming er. Etter å ha jobbet på Universitetet i Oslo og i Oslo kommune startet han firmaet MediaLT, et ledende miljø innen IKT for funksjonshemmede, sammen med Magne Lunde.

Tollefsen har vært en aktiv bidragsyter i standardiseringsarbeid, og han skriver mye både på web og i forbindelse med ulike konferanser. Han har også mange års erfaring som programmerer.
More about the author