Velg format

På lager
kr 419

Et levende blikk

Samspillsobservasjon som metode for læring
"Et levende blikk" retter søkelyset mot observasjon av det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen.
Boka ser på observasjon av det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen. Denne metoden - samspillsobservasjon - er en serie med observasjoner under veiledning. Boka er et bidrag i det viktige, men vanskelige arbeidet å øke bevisstheten og forståelsen når det gjelder de aller yngste barnehagebarna og deres samspillsbehov.

Boka henvender seg særlig til studenter i førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehager. Den kan også brukes som inspirasjonskilde for andre profesjonsutdanninger som ønsker å utvide sin forståelse av samspillet mellom barn og voksne gjennom samspillsobservasjonens usedvanlige læreprosess.

Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger og har i mange år vært leder for fordypningsenheten Småbarnspedagogikk. Abrahamsen har skrevet en rekke artikler om små barns samspillsbehov og de voksnes samspillsevne i barnehagesammenheng. Hun har gitt ut lærebøkene Det nødvendige samspillet (Tano-Aschehoug 1997 )og Et levende blikk (Universitetsforlaget 2004), og har utviklet en observasjonsmetode, kalt «Samspillsobservasjon», knyttet til relasjonen mellom barn og voksne.

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215005430
  • Utgivelsesdato: 16.06.2004
  • Bokgruppe: 215

Gerd Abrahamsen

Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita ved Institutt for Barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.
Hun har vært kursleder for fordypningsenheten Småbarnspedagogikk gjennom mange år og er spesielt opptatt av studentenes emosjonelle læreprosess. Hun har blant annet skrevet lærebøkene Det nødvendige samspillet (1997) og Et levende blikk (2004), begge på Universitetsforlaget. Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om relasjonen mellom de yngste barnehagebarna og de voksne, og har utviklet en observasjonsmetode, Samspillsobservasjon, i tilknytning til dette.
Mer informasjon om forfatteren