Velg format

På lager
kr 349

Flere med i klassefellesskapet

Digitale læringsressurser som støtte
Hvordan kan digitale læringsressurser gi læringsstøtte for elever som sliter med å følge undervisningen i klasserommet?

Det å være en del av fellesskapet i klassen er viktig for alle elever. Noen elever blir tatt ut av klassen fordi de ikke kan følge den ordinære opplæringen. Denne boken viser hvordan flere kan delta i klasserommet ved hjelp av mobilteknologi, nettbrett, talesynteser og lydopptak. Varierte arbeidsmetoder med bruk av digitale læringsressurser på en pedagogisk gjennomtenkt måte kan være med på å aktivisere og motivere disse elevene, slik at de føler mestring og bidrar til å styrke fellesskapet. Boken gir eksempler på hvordan elever med ulike vansker lettere kan delta, oppleve tilhørighet og nå sine mål.

Aktuell forskning trekkes inn for å beskrive og drøfte mangler og muligheter ved inkluderende fellesskap for barn og unge. Sju lærere er intervjuet om bruk av digitale læringsressurser som tiltak for å fremme inkludering og bedre kvaliteten i tilpasset opplæring. To av disse er medforfattere i to kapitler.

Målgruppe for boken er lærere, spesialpedagoger, studenter, ansatte i lærerutdanningene, voksenopplæring, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Informasjon om boka

  • Sider: 136
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034782
  • Utgivelsesdato: 30.04.2020
  • Bokgruppe: 215

Asgjerd Vea Karlsen

Asgjerd Vea Karlsen er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser er knyttet til tilpasset opplæring og bruk av digitale læringsressurser, kommunikasjon med ASK-brukere (alternativ og supplerende kommunikasjon) og læring og utvikling for denne gruppa.
Mer informasjon om forfatteren