Asgjerd Vea Karlsen

Asgjerd Vea Karlsen

Asgjerd Vea Karlsen er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser er knyttet til tilpasset opplæring og bruk av digitale læringsressurser, kommunikasjon med ASK-brukere (alternativ og supplerende kommunikasjon) og læring og utvikling for denne gruppa.

Bøker av Asgjerd Vea Karlsen