Velg format

På lager
kr 399

Før sanden renner ut

Barnehagelærerens innsats for økologisk bærekraft
En barnehagelærers verdier, ansvar og makt påvirker barnas muligheter til å utvikle omsorg for naturen. Denne boken viser hva som må til for at økologisk bærekraft skal bli en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Temaet bærekraftig utvikling har nylig fått en sentral plass i læreplaner både i barnehagelærer- og lærerutdanning. Internasjonal forskning viser at tradisjonelle former for kunnskapsformidling kommer til kort når nye generasjoner skal motiveres til å handle med ansvar for sine miljøer.

Med utgangspunkt i forskningslitteratur og egne forskningsprosjekter med barnehagebarn, lærerstudenter og naturmaterialer, argumenterer forfatteren for hvorfor det er nødvendig å legge til rette for nært samspill mellom barn og natur. Hun viser hvordan en lærers verdier, ansvar og makt påvirker barnas muligheter til å utvikle omsorg for naturen.

«Før sanden renner ut» oppfordrer lærere, særlig barnehagelærere og lærerutdannere, til å stille kritiske spørsmål ved eget verdenssyn i en tid hvor økologiske utfordringer har nådd et avgjørende vendepunkt.

Boka egner seg best for bachelorstudenter på andre og tredje år, og masterstudenter.

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031002
  • Utgivelsesdato: 16.09.2019
  • Bokgruppe: 215

Biljana C. Fredriksen

Biljana C. Fredriksen er professor i kunst og håndverk ved Universitetet i Sørøst Norge. Hun har de siste 20 årene arbeidet med undervisning og forskning ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, med særlig tilknytning til barnehagelærerutdanningen.
Fredriksen har siden sitt doktorgradsarbeid som omhandlet barns læring gjennom lek med materialer, fordypet sin forskningsfokus mot skapende lek med naturmaterialer og barns samspill med naturen. Fredriksen har publisert en rekke artikler, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler på engelsk og norsk om, blant annet, erfarings-basert læring, kvalitativ estetikk-basert forskning og barnehagelærerens roller.
Mer informasjon om forfatteren