Biljana C. Fredriksen

Biljana C. Fredriksen

Biljana C. Fredriksen er professor i kunst og håndverk ved Universitetet i Sørøst Norge. Hun har de siste 20 årene arbeidet med undervisning og forskning ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, med særlig tilknytning til barnehagelærerutdanningen.
Fredriksen har siden sitt doktorgradsarbeid som omhandlet barns læring gjennom lek med materialer, fordypet sin forskningsfokus mot skapende lek med naturmaterialer og barns samspill med naturen. Fredriksen har publisert en rekke artikler, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler på engelsk og norsk om, blant annet, erfarings-basert læring, kvalitativ estetikk-basert forskning og barnehagelærerens roller.

Bøker av Biljana C. Fredriksen