Velg format

På lager
kr 339

Forankring fryder

En bok om medvirkning i byutvikling og arkitektur
Medvirkning har de siste årene blitt et stadig mer sentralt begrep innen stedsutviklings- og byutviklingsspørsmål. Men hva handler det egentlig om?

Rent grunnleggende handler medvirkning om retten til å bli hørt i planprosesser og er nedfelt i plan- og bygningsloven. Det er med andre et krav ovenfra. De siste tiårene har vi sett en økende interesse nedenfra der innbyggere ikke bare krever å bli hørt, men også aktivt delta i prosessene som handler om by- og stedsutvikling. Stadig flere arkitekter bruker medvirkning som et viktig verktøy for å skape best mulig resultater.

Forankring fryder er en tverrfaglig og tverrsektoriell undersøkelse av medvirkningens potensial, utfordringer, roller og betydning i arkitektur- og byutviklingsspørsmål. Resultatet er antologi hvor 20 forfattere og intervjuobjekter deler sine tanker om og perspektiver på medvirkning som idé og praksis, konstruktive og problematiske sider ved medvirkning og grensedragningene mellom medvirkning og medbestemmelse.

Forankring fryder bidrar til å øke det kollektive kunnskapsgrunnlaget om medvirkning og engasjere til debatt. Boken retter seg mot studenter og fagpersoner innen planlegging, arkitektur, urbanisme og samfunnsvitenskap, ansatte i offentlig forvaltning, eiendomsbransje og media og allment byutviklingsinteresserte.

Bokens redaktører er Kenneth Dahlgren, Timon Linderud og Knut Schreiner. Øvrige bidragsytere er Ellinor Aas, Tom Davis, Erling Fossen, Gro Sandkjær Hanssen, Silje Heggren, Erling Dokk Holm, Barbro Grude Eikseth, Arild Eriksen, Kaja Misvær Kistorp, Olav Kristoffersen, Sveinung Legard, Kirsten Paaby, Truls Ramberg, Kristin Reichborn-Kjennerud, Ingvild Roald, Per Gunnar Røe, Agnes Eikeland Skodvin, Aga Skorupka, Even Smith-Wergeland og Mikaela Vasstrøm.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215060002
  • Utgivelsesdato: 03.01.2022
  • Bokgruppe: 893

Kenneth Dahlgren

Kenneth Dahlgren er sosiolog og arbeider merd byutvikling i Aspelin Ramm. Han har tidligere vært partner og faglig leder for samfunnsvitenskap i Rodeo arkitekter.
Mer informasjon om forfatteren

Timon Linderud

Timon Linderud, samfunnsgeograf og byplanlegger, er daglig leder leder og partner i Rodeo arkitekter.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Schreiner

Knut Schreiner er kultursosiolog, og arbeider som prosjektleder i Rodeo arkitekter. Han er også musiker og anmelder.
Mer informasjon om forfatteren