Velg format

På lager
kr 379

Veien ut av vold, overgrep og utnyttelse

Håndbok med praktiske råd
Målet med boken er at alle som har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre integritetskrenkelser, og hjelperne deres, på en enkel måte skal få vite hvilke rettigheter den utsatte har.


Boken gir en oversikt over rettighetene personer utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre integritetskrenkelser har, hvor de kan søke hjelp, hva de skal etterspørre, og hvordan de kan komme ut av situasjonen. Den skal også klargjøre de juridiske og praktiske sidene av hva de ulike hjelperne skal bidra med, slik at samarbeidet flyter lettere. Boken er en håndbok og inneholder praktiske maler og huskelister. Den retter seg både mot personer som selv er utsatt for ulike integritetskrenkelser, og ansatte i førstelinjetjenesten og kan også være nyttig for pårørende og etterlatte til personer som har vært utsatt for integritetskrenkelser.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046174
  • Utgivelsesdato: 12.09.2022
  • Bokgruppe: 211

Gunhild Vehusheia

Gunhild Vehusheia er advokat og partner i Vi§Vé Advokater AS og har i hovedsak oppdrag som bistandsadvokat og som advokat i foreldrekonflikter. Vehusheia har tidligere blant annet vært daglig leder i JURK - Juridisk rådgivning for kvinner.
Mer informasjon om forfatteren

Wanja J. Sæther

Wanja Sæther er daglig leder ved Krisesenteret i Salten og har lang erfaring med å jobbe med og for voldsutsatte.
Mer informasjon om forfatteren