Wanja J. Sæther

Wanja J. Sæther

Wanja Sæther er daglig leder ved Krisesenteret i Salten og har lang erfaring med å jobbe med og for voldsutsatte.

Bøker av Wanja J. Sæther