Velg format

På lager
kr 1 279

Forsikringsrett

2. utgave
Forsikringsrett gir en innføring i hovedprinsippene i forsikringsretten, og da først og fremst forsikringsavtaleretten. Boken legger hovedvekten på de rettsreglene som gjelder for forsikringsavtaler mellom et forsikringsforetak og en forsikringstaker. Disse reglene finnes i første rekke i forsikringsavtaleloven med tilhørende rettspraksis og nemndspraksis, og loven angir dermed langt på vei den innholdsmessige rammen for boken. En fremstilling av forsikringsavtaleretten som bare var forankret i forsikringsavtaleloven, ville likevel blitt for snever. Forsikringsvilkårene utgjør en sentral del av avtaleforholdet, og boken benytter derfor et stort antall klausuler fra ulike forsikringsbransjevilkår for å illustrere samspillet mellom lov og avtale. Boken gir også en kortfattet innføring i det offentligrettslige rammeverket som gjelder for forsikringsforetakene og deres virksomhet.
Hans Jacob Bull er professor emeritus i rettsvitenskap ved Nordisk institutt for sjørett. Hans fagområder har vært forsikringsrett, sjøforsikringsrett, sjørett og veifraktrett. Han har alene og sammen med andre, ikke minst Trine-Lise Wilhelmsen, publisert en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene.
Trine-Lise Wilhelmsen er professor i rettsvitenskap ved Nordisk institutt for sjørett. Hennes fagområder er hovedsakelig forsikringsrett, sjøforsikringsrett, transportrett, erstatningsrett og avtalerett/kontraktsrett. Hun har publisert en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene, herunder flere sammen med Hans Jacob Bull.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050478
  • Utgivelsesdato: 19.02.2024
  • Bokgruppe: 895

Trine-Lise Wilhelmsen

Mer informasjon om forfatteren

Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med arbeidsplass ved Nordisk Institutt for Sjørett. Hans fagområder er først og fremst forsikringsrett, herunder sjøforsikringsrett, sjørett og annen transportrett samt petroleumsrett.
Mer informasjon om forfatteren