Velg format

kr 379
Kommer for salg

Forskningsetikk

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215042329
  • Utgivelsesdato: 18.05.2020
  • Bokgruppe: 228
Denne boken er en faguavhengig innføring i forskningsetikk og etisk ansvarlig forskningspraksis i en forskningsorganisasjon. Boken gir råd og hjelp til å handle ansvarlig som forsker og forskningsleder.

«Forskningsetikk» er innrettet som en lærebok for master- og PhD-studenter, og som et hjelpemiddel og oppslagsverk for både unge og mer erfarne forskere, ledere, administrativt ansatte og andre som er involvert i forskning ved universiteter, høyskoler, bedrifter, organisasjoner eller offentlige organer og utvalg. Ifølge den nye forskningsetikkloven har forskningsinstitusjonene ansvar for å sikre at deres ansatte er kjent med forskningsetiske normer, og boken vil bidra til slik bevisstgjøring.

Forfatteren tar utgangspunkt i at forskere i det daglige må forholde seg både til forskningsetikken og til lover og regler. Men fremfor å skille mellom juss og etikk kombinerer boken disse to perspektivene i en praktisk vinkling på forskerens arbeidsoppgaver, og presenterer konkrete eksempler på typiske forskningsetiske problemstillinger som mange møter. Slik bidrar boken til å bevisstgjøre leseren på hvordan moral spiller inn i det daglige forskervirket, og formidler relevant kunnskap og erfaringsmateriale fra forskervirkeligheten.

Dag Slotfeldt-Ellingsen

Dag Slotfeldt-Ellingsen har arbeidet som forsker, vært direktør i SINTEF og vært medlem av og ledet en rekke styrer, råd og utvalg innenfor forskersamfunnet, bl.a. som medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (‒2016).
Mer informasjon om forfatteren