Velg format

På lager
kr 449

Forskningsetikk

Yrkesetikk ved forskningsvirksomhet
«Så her kommer min uforbeholdne anbefaling: Boken er en god investering, spesielt for forskere i begynnelsen av sin karriere, siden den tar hverdagslig yrkespraksis på alvor.» Kjetil Vikene, Forskerforum nr. 6, 2020.

«Forskningsetikk vil kunne utstyre enhver med det nødvendige moralske kompass for å kunne være en aktpågivende forsker med god forskningsetisk integritet.» Ole Herman Ambur, Forskningsetikk nr. 2, 2020.


Denne boken er en faguavhengig innføring i forskningsetikk og etisk ansvarlig forskningspraksis i en forskningsorganisasjon. Boken gir råd og hjelp til å handle ansvarlig som forsker og forskningsleder.

Forfatteren tar utgangspunkt i at forskere i det daglige må forholde seg både til forskningsetikken og til lover og regler. Men fremfor å skille mellom juss og etikk kombinerer boken disse to perspektivene i en praktisk vinkling på forskerens arbeidsoppgaver, og presenterer konkrete eksempler på typiske forskningsetiske problemstillinger som mange møter. Slik bidrar boken til å bevisstgjøre leseren på hvordan moral spiller inn i det daglige forskervirket, og formidler relevant kunnskap og erfaringsmateriale fra forskervirkeligheten.


«Denne boken vil vi ha nytte av! Den spenner ut lerretet og berører alle viktige etiske problemstillinger som vi møter både som forskere og ledere. Den fungerer både som lærebok og oppslagsverk, og måten forfatteren behandler de ulike temaene på, gir grunnlag for gode refleksjoner hos leseren. Den peker også på betydningen av godt arbeidsmiljø, medarbeiderskap, lederskap og organisasjonskultur for å gjøre gode etiske avveininger i hverdagen.»
Norunn Myklebust, administrerende direktør, Norsk institutt for naturforskning

«Kunnskap om forskningsetikk er helt avgjørende for alle som befatter seg med forskningsarbeid. Forskningsetikk gir en rik og grundig innføring i forskningsetikk generelt, og i de etiske dilemmaene en forsker møter i hverdagen, spesielt. Boken er et glimrende oppslagsverk som bør ligge på alle forskeres bord.»
Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

«Forskningsetiske avveininger er blitt både viktigere og vanskeligere. Her er et grundig og oppdatert oppslagsverk - alle burde ha det i hyllen sin. De praktiske eksemplene er gull verdt i undervisningen
Cathrine Holst, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo

DAG SLOTFELDT-ELLINGSEN har arbeidet som forsker, vært direktør i SINTEF og vært medlem av og ledet en rekke styrer, råd og utvalg innenfor forskersamfunnet, bl.a. som medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (‒2016).

Informasjon om boka

  • Sider: 384
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215042329
  • Utgivelsesdato: 18.05.2020
  • Bokgruppe: 228
Dag Slotfeldt-Ellingsen

Dag Slotfeldt-Ellingsen

Dag Slotfeldt-Ellingsen har arbeidet som forsker, vært direktør i SINTEF og vært medlem av og ledet en rekke styrer, råd og utvalg innenfor forskersamfunnet, bl.a. som medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (‒2016).
Mer informasjon om forfatteren