Dag Slotfeldt-Ellingsen

Dag Slotfeldt-Ellingsen

Dag Slotfeldt-Ellingsen har arbeidet som forsker, vært direktør i SINTEF og vært medlem av og ledet en rekke styrer, råd og utvalg innenfor forskersamfunnet, bl.a. som medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (‒2016).

Bøker av Dag Slotfeldt-Ellingsen