Velg format

kr 999
Forventet i salg 31.07.2022

Forskningsetikkloven

Lovkommentar
Lovkommentaren til forskningsetikkloven gir en praktisk fremstilling av hvilke krav som gjelder til organisering av arbeid med forskningsetikk, og hva som anses som vitenskapelig uredelighet.


Boken tar for seg forskernes aktsomhetsplikt og forskningsinstitusjoners ansvar for opplæring innen forskningsetiske normer og for behandling av uredelighetssaker. Granskingsutvalget og de ulike forskningsetiske komitéers organisering og kompetanse forklares, og deres praksis belyses. Vilkårene for hva som anses som vitenskapelig uredelighet, slik som forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, gis bred omtale.


Boken vil være nyttig for alle som har ansvar for å organisere forskningsaktivitet, både i private virksomheter og ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Også jurister som bistår parter i saker for en av de mange forskningsetiske komitéene eller granskingsutvalget, vil kunne ha nytte av boken.

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032269
  • Utgivelsesdato: 31.07.2022
  • Bokgruppe: 221

Thorkil H. Aschehoug

Thorkil H. Aschehoug er advokat med spesialisering innen arbeidsrett. Han bistår med strategisk rådgivning og tvisteløsning overfor offentlige og private virksomheters HR-ressurser og ledelse. Aschehoug er fast medlem av Diskrimineringsnemnda.
Mer informasjon om forfatteren

Ida Gjessing

Ida Gjessing er advokat med spesialisering innen immaterielle rettigheter. Hun bistår jevnlig både private og offentlige virksomheter med tvisteløsning, avtaler og annet arbeid knyttet til forskning og utvikling
Mer informasjon om forfatteren