Velg format

kr 999
Forventet i salg 25.02.2021

Forskningsetikkloven

Lovkommentar

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032269
  • Utgivelsesdato: 25.02.2021
  • Bokgruppe: 221
Boken inneholder grundige kommentarer til forskningsetikkloven.
Forskningsetikkloven gir regler som skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Loven regulerer blant annet forskeres aktsomhetsplikt, krav til forskningsinstitusjoner og behandling av uredelighetssaker ved forskningsinstitusjoner.

Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven, oppdatert med de siste lovendringer, rettspraksis og annen relevant praksis.