Velg format

kr 499

Fortellinger om bærekraftig utvikling

Perspektiver for norskfaget
I denne boken utforsker litteraturforskere, språkforskere og norskdidaktikere bærekraftig utvikling, som er et av de gjennomgående temaene i læreplanene i Kunnskapsløftet 2020. Med bidrag fra forskere, undervisere og lærere på forskjellige nivåer innen lærerutdanningene, gir boken både overordnede perspektiver og et mangfold av eksempler på hvordan man gjennom analysearbeid kan finne frem til og ta i bruk skjønnlitterære tekster i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Målet med boken er å løfte frem perspektiver som er interessevekkende og inspirerende i sammenheng med undervisning på alle skolens trinn, for forskere innen litteraturvitenskap og lærerutdanningene, lærerstudenter og studenter innen litteraturvitenskap, og ikke minst for praktiserende lærere og andre som er interessert i bærekraftig utvikling. Antologien gjør nedslag i samtidslitteratur, litteraturhistoriske tekster, barne- og ungdomslitteratur, filosofiske tekster og sakprosa. Noen av kapitlene vektlegger overgripende teoretiske refleksjoner, andre viser eksempler gjennom en tekstnær analytisk innstilling, og andre løfter frem konkrete didaktiske spørsmål.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053059
  • Utgivelsesdato: 20.10.2021
  • Bokgruppe: 216

Barbro Bredesen Opset

Barbro Bredesen Opset er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Østfold.
Opsets interessefelt er litteraturhistorie, litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og dessuten studier av møtet mellom visuell kunst og litteratur, som grafisk litteratur og bildebøker. Forskningsinteressene omfatter studier av miljø og klima i litteraturen i tillegg til uttrykk for flerkulturelle samfunn og globalitet. Hun er medredaktør for Fortellinger om bærekraftig utvikling (Universitetsforlaget, 2021, med Axelsson).
Mer informasjon om forfatteren

Marcus Axelsson

Marcus Axelssoner førsteamanuensis i nordisk ved Høgskolen i Østfold siden 2017. Siden han disputerte ved Uppsala universitet (2016) med en avhandling om skjønnlitterær oversettelse i Skandinavia har han i stor grad rettet sine forskningsinteresser mot oversettelse av barne- og ungdomslitteratur. Axelsson har bakgrunn som lektor i videregående skole.
Mer informasjon om forfatteren