Marcus Axelsson

Marcus Axelsson

Marcus Axelssoner førsteamanuensis i nordisk ved Høgskolen i Østfold siden 2017. Siden han disputerte ved Uppsala universitet (2016) med en avhandling om skjønnlitterær oversettelse i Skandinavia har han i stor grad rettet sine forskningsinteresser mot oversettelse av barne- og ungdomslitteratur. Axelsson har bakgrunn som lektor i videregående skole.

Bøker av Marcus Axelsson