Velg format

kr 499

Fortiden i nåtiden

Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie
2. verdenskrig er en av de vanskeligste og mest interessante emnene i moderne historie. Hvordan skal vi nå - 70 år etter - forstå og formidle krigshistorien og dens ettertid? "Fortiden i nåtiden" diskuterer og gir gode svar.
Forfatterne av "Fortiden i nåtiden" har to hovedmål med denne boken:
1) Å presentere et teoretisk oppdatert grunnlag for å forstå hvordan kunnskap blir til i et samspill mellom fortid og nåtid.
2) Å gi konkrete forslag til hvordan god formidlingspraksis kan skje både i skolen og på andre arenaer.

Forfatterne tar for seg ulike kilder til krigshistorie - tidsvitner, bilder, film, levninger fra konsentrasjonsleirer, minnesteder, slagmarker og lærebøker - og diskuterer kritisk hva slike kilder kan fortelle oss om fortiden - og hvordan de kan brukes i undervisning.

Et sentralt tema er også hvordan krigshistorien kan gjøres viktig i dagens flerkulturelle samfunn: Et underliggende premiss i samtalene om 2. verdenskrig er gjerne at vi skal lære av fortiden. Kan vi egentlig det? Hva kan vi i så fall lære - og hvordan?

"Kapitlene er klart skrevet, analytiske og samtidig plassert inn i en forskningsramme som ikke bare er norsk."
Kåre Dahl Martinsen, Institutt for forsvarsstudier, anmeldelse i "Salongen"

"Den skal være særdeles uinteressert i historieformidling som ikke finner en artikkel av interesse"
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017259
  • Utgivelsesdato: 02.03.2011
  • Bokgruppe: 217

Claudia Lenz

Claudia Lenz (f. 1968) er forskningskoordinator ved Det europeiske Wergeland-senteret i Oslo. Hun tok doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Hamburg i 2002, og forsker på temaene minnekultur, historiebevissthet og historiepolitikk. Nyere publikasjoner: "Historicizing the Uses of the Past. Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II" (2011, Helle Bjerg og Erik Thorstensen) og "Konstruksjon av den andre. Teoretiske og historiske perspektiver" i Moe og Kopperud (red.): "Forestillinger om jøder. Aspekter ved konstruksjonen av en minoritet" (2011).
Mer informasjon om forfatteren

Trond Risto Nilssen

Trond Risto Nilssen (født 1967) er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han tok doktorgrad i historie ved NTNU i 2011 om etterkrigsbruk av tidligere konsentrasjonsleirer. Risto Nilssen har i tillegg skrevet om fangehistorie i Norge under den andre verdenskrig, etterkrigsoppgjør, minnekultur og historiebruk, blant annet: "Minnet om den radikale ondskap. Om fortidsbearbeiding og lidelsens pedagogikk" i Bernt Hagtvet (red.): "Folkemordenes svarte bok. Politisk massevold og systematiske menneskerettighetsbrudd i det 20. århundre" (2008) og "Falstad - nazileir og landssvikfengsel" (2008, med Jon Reitan). Han var også redaktør for "Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie" (2011, med Claudia Lenz).
Mer informasjon om forfatteren