Claudia Lenz

Claudia Lenz

Claudia Lenz (f. 1968) er forskningskoordinator ved Det europeiske Wergeland-senteret i Oslo. Hun tok doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Hamburg i 2002, og forsker på temaene minnekultur, historiebevissthet og historiepolitikk. Nyere publikasjoner: "Historicizing the Uses of the Past. Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II" (2011, Helle Bjerg og Erik Thorstensen) og "Konstruksjon av den andre. Teoretiske og historiske perspektiver" i Moe og Kopperud (red.): "Forestillinger om jøder. Aspekter ved konstruksjonen av en minoritet" (2011).

Bøker av Claudia Lenz