Velg format

På lager
kr 429

Fra fellesskole til konkurranseskole

Markedsretting i grunnskolen - sentrale virkemidler og lokale erfaringer
Denne boken tematiserer forholdet mellom utdanningspolitiske intensjoner og realisert politikk i grunnskolen. Både rektorer, lærere og foreldre i Oslo-skolen har blitt intervjuet. Slik gir boken et forskningsmessig bidrag som belyser hvordan markedsretting og konkurranse preger rektorers og læreres arbeid samt foreldres samspill med skolen.
Boken viser hvordan skoler må konkurrere om elever, ressurser og resultater, noe som påvirker skolenes elevsammensetning, rammebetingelser, maktforhold og kunnskapsmessige og pedagogiske prioriteringer. Forfatterne stiller spørsmål ved hvordan disse forholdene preger skolen som et fellesskoleprosjekt, og om skolens funksjon som arena for sosial integrering er svekket.
Boken retter seg mot forskere, politikere, studenter og andre som er opptatt av styring av offentlig sektor og utvikling av utdanningssektoren.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029733
  • Utgivelsesdato: 09.07.2021
  • Bokgruppe: 215

Ingvil Bjordal

førsteamanuensis i pedagogikk og arbeider ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun disputerte i 2016 med avhandlingen Markedsretting i en urban norsk skolekontekst. Et sosialt rettferdighetsperspektiv.
Mer informasjon om forfatteren

Cecilie Haugen

professor i pedagogikk og i spesialpedagogikk og arbeider ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hennes forskning omhandler hvordan norsk utdanningspolitikk og -praksis endres i møte med internasjonale trender.
Mer informasjon om forfatteren