Ingvil Bjordal

Ingvil Bjordal

førsteamanuensis i pedagogikk og arbeider ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun disputerte i 2016 med avhandlingen Markedsretting i en urban norsk skolekontekst. Et sosialt rettferdighetsperspektiv.

Bøker av Ingvil Bjordal