Velg format

På lager
kr 419

Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

i barnehage og skole
Alle er født for bevegelse. Bevegelsesevnen må vedlikeholdes og stimuleres i et tidlig-inn perspektiv. Forfatteren fokuserer spesielt på barn med nedsatt funksjonsevne. Hun gir oss en innføring i sentrale temaer knyttet til barns bevegelsesevne og bevegelsesglede, og presenterer et stort utvalg av aktivitetseksempler.
Det pedagogiske blikket er rettet mot mulighetenes verden og situasjoner i inne- og utemiljøer som fører til aktivitetsglede, læring, motorisk mestring og positiv utvikling for alle barn i alderen 0-10 år. Årsaker til funksjonsforstyrrelser og anbefalte hjelpemidler omtales i egne avsnitt. Å gi alle barn i dette aldersspennet positive fysiske opplevelser handler om å gi rom for optimal utvikling og å flytte personlige grenser.

En fagbok for alle med interesse for barns vekst og utvikling, kropp, helse og fysisk aktivitet.

Tove Brita Eriksen er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022642
  • Utgivelsesdato: 11.08.2014
  • Bokgruppe: 215

Tove Brita Eriksen

Tove Brita Eriksen er førstelektor og forsker ved lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forelesningstemaer, forskningsområder og yrkespraksis har i alle år vært fysisk-motorisk utvikling hos barn og unge, samt helse ut fra et spesialpedagogisk perspektiv. Eriksen har tidligere gitt ut to bøker og bidratt med et stort antall artikler i dags- og fagpresse
Mer informasjon om forfatteren