Tove Brita Eriksen

Tove Brita Eriksen

Tove Brita Eriksen er førstelektor og forsker ved lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forelesningstemaer, forskningsområder og yrkespraksis har i alle år vært fysisk-motorisk utvikling hos barn og unge, samt helse ut fra et spesialpedagogisk perspektiv. Eriksen har tidligere gitt ut to bøker og bidratt med et stort antall artikler i dags- og fagpresse

Bøker av Tove Brita Eriksen