Velg format

På lager
kr 799

Generell fysikk for universiteter og høgskoler

Bind 1 Mekanikk
Boken dekker emnene kinematikk, dynamikk, statikk og fasthetslære, væskedynamikk, bølger, gravitasjon og spesiell relativitetsteori.


Kapitlene er bygd opp slik at viktige begreper, belyst med eksempler, introduseres først, etterfulgt av den mer matematisk fullstendige behandlingen. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av de viktigste prinsippene og formlene.

Boken kan dermed brukes på flere nivåer og for flere formål uten nødvendigvis å måtte leses fra begynnelse til slutt. Det er lagt vekt på anvendelsesaspektet i både eksempler og oppgaver.

Essays skrevet av fremtredende norske fysikere setter lærestoffet i et videre perspektiv.

Bind 1 og 2 dekker til sammen pensum i introduksjonskursene i faget, og er et solid, norsk alternativ til de engelskspråklige lærebøkene.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215000053
  • Utgivelsesdato: 09.03.2001
  • Bokgruppe: 219

Jan R. Lien

Jan R. Lien er førsteamanuensis ved Fysisk institutt, Universitetet i Bergen. Han er utdannet kjernefysiker og arbeider med oljereservoarenes fysikk og kjernemagnetisk resonans (NMR). Lien har hatt flere forskningsopphold i Danmark, Canada og USA.
Mer informasjon om forfatteren

Gunnar Løvhøiden

Gunnar Løvhøiden er professor ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han arbeider med ultrarelativistiske kjernekollisjoner for å kunne studere universets urstoff slik det var umiddelbart etter Big Bang. Løvhøiden har hatt mange forskningsopphold i Danmark, Canada, USA og ved forskningssenteret CERN i Genève.
Mer informasjon om forfatteren