Gunnar Løvhøiden

Gunnar Løvhøiden

Gunnar Løvhøiden er professor ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han arbeider med ultrarelativistiske kjernekollisjoner for å kunne studere universets urstoff slik det var umiddelbart etter Big Bang. Løvhøiden har hatt mange forskningsopphold i Danmark, Canada, USA og ved forskningssenteret CERN i Genève.

Bøker av Gunnar Løvhøiden